โอลิมปิก การแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ยาวนานที่สุด

โอลิมปิก เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกและเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันมายาวนานมาก ปัจจุบัน โอลิมปิก ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โอลิมปิกฤดูร้อนและ

โอลิมปิกฤดูหนาว โดยภายในรายการแข่งขันมีกีฬาหลากหลายประเภทและมีจำนวนนักกีฬาจากทุกประเทศทั่วโลกร่วมแข่งขันกว่าพันคน โอลิมปิกจัดว่าเป็นการ

แข่งขันกีฬาที่มีความสำคัญที่สุดของโลก โอลิมปิกเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาโบราณของประเทศกรีซในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลและมีการแข่งขันเฉพาะ

ชาวกรีซเท่านั้น ต่อมาราวปี 1892  กีฬาโอลิมปิกเริ่มมีการจัดการแข่งขันให้เป็นสากลโดยการนำเอากีฬายอดนิยมในสมัยนั้นมาจัดการแข่งขันขึ้นหลังจากที่ โอลิมปิก

ยุติการแข่งขันลงมานานกว่า 15 ศตวรรษ จากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ต่อมาการจัดการแข่งขันโอลิมปิกจึงเริ่มขึ้นในปี 1896 โดยเริ่มจากกรุงเอเธนส์ เป็นเจ้าภาพ

กีฬาโอลิมปิกจัดว่าเป็นกีฬาที่ยอดนิยมและเป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกซึ่งมีนักกีฬาในหลากหลายประเภทจากจำนวน 200 ประเทศทั่วโลกเดินทางร่วมการ

แข่งขันโอลิมปิก ทั้งนี้กีฬาโอลิมปิกจะจัดการแข่งขันทุก 4 ปี และจะวนเวียนจัดในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโดยไม่หยุดอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง

โอลิมปิก

โอลิมปิก

สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก ในปี 1952 ซึ่งเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศฟินแลนด์

โดยปัจจุบันโอลิมปิกยังถูกแบ่งออกเป็นการแข่งขันย่อยๆอีก เช่น โอลิมปิกฤดูร้อน, โอลิมปิกฤดูหนาว, พาราลิมปิก, โอลิมปิกเยาวชน เป็นต้น

นอกจากนี้การเปิดพิธีโอลิมปิกยังมีสัญลักษณ์คือ คบเพลิงโอลิมปิก ซึ่งจะมีตัวแทนนักกีฬาที่คัดเลือกมาทำพิธีเปิดโดยการวิ่งถือคบเพลิง

จุดบริเวณกระถางใหญ่ในสนาม โดยไฟจะถูกจุดติดไปจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลง