โอลิมปิก การแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ยาวนานที่สุด

โอลิมปิก เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกและเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันมายาวนานมาก ปัจจุบัน โอลิมปิก ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โอลิมปิกฤดูร้อนและ โอลิมปิกฤดูหนาว โดยภายในรายการแข่งขันมีกีฬาหลากหลายประเภทและมีจำนวนนักกีฬาจากทุกประเทศทั่วโลกร่วมแข่งขันกว่าพันคน โอลิมปิกจัดว่าเป็นการ แข่งขันกีฬาที่มีความสำคัญที่สุดของโลก โอลิมปิกเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาโบราณของประเทศกรีซในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลและมีการแข่งขันเฉพาะ ชาวกรีซเท่านั้น ต่อมาราวปี 1892  กีฬาโอลิมปิกเริ่มมีการจัดการแข่งขันให้เป็นสากลโดยการนำเอากีฬายอดนิยมในสมัยนั้นมาจัดการแข่งขันขึ้นหลังจากที่ โอลิมปิก…

Continue Reading →